ABIFF

VIDEO Prezentarea proiectului cultural ABIFF

Proiectul cultural ABIFF este complex, îmbinând pe parcursul a 12 luni mai multe activităţi care se împletesc în cununa proiectului – Festivalul Internaţional de Film de Animaţie.

În cadrul proiectului se vor desfăşura următoarele activităţi principale, prezentate aici în ordinea în care vor avea loc:

1. Selecţie şi pregătire manageri culturali.

2. Concurs de desen (personaj uman) – câştigătorul este ales prin votul online al publicului.

3. Concurs de desen (personaj uman) – câştigătorul este ales de către juriu.

4. Concurs de muzică (cântec tradiţional pentru copii) – câştigătorul este ales prin votul online al publicului.

5. Concurs de desen (personaj zoomorf) – câştigătorul ales prin votul online al publicului.

6. Concurs de desen (personaj zoomorf) – câştigătorul este ales de către juriu.

7. Concurs de muzică (cântec tradiţional pentru copii) – câştigătorul este ales de către juriu.

8. Joc online pentru stabilirea scenariului unui film de scurt metraj.

9. Ateliere pentru liceeni.

10. Master-class-uri pentru studenţii de la facultăţile de profil.

11. Festivalul Internaţional de Film de Animaţie Bucureşti – ABIFF

1. Selecţia şi pregătirea managerilor culturali.

Dezvoltarea competențelor de management cultural pentru 19 tineri profesioniști prin participarea activă la organizarea a 19 evenimente culturale alături de mentori din România şi în context.

Tinerii au un mare potențial creativ şi constituie un public receptiv față de nou și față de promovarea noilor tendințe, fiind consumatori culturali participativi. Prin implicarea acestora în organizarea evenimentelor și prin expunerea lor la experți în domeniu, facilitând accesul la cunoașterea specifică creației și antreprenoriatului cultural, aceștia vor contribui la dezvoltarea competențelor de management cultural.

Cele 19 persoane cu potențial antreprenorial vor fi selectate din mediul urban, la începtul proiectului, prin concurs pe bază de eseu, analiză de CV și interviu cu echipa de proiect. 

Ele vor beneficia de pregătire intesivă pe durata a trei zile, urmând a fi organizatorii evenimentelor ce vor avea loc în reşedinţele de judeţ. În afară de organizarea locală a proiecţiilor ei vor avea ca sarcină susţinerea a câte 2 ateliere pentru liceeni. Pentru aceasta vor fi ajutaţi ce câte 2 alţi tineri (în total 38) ce vor fi angajaţi pe o durată limitată. 

2. Concurs de desen – personaj uman

Desenul câştigător va sta la baza unui personaj de animaţie, care va fi modelat de către un studio din România selectat de organizatori. Personajul trebuie să fie un copil, fatǎ cu vârsta cuprinsǎ între 8 şi 12 ani. Câştigătorul este ales prin votul online al publicului. Premiul câştigătorului va fi de 1.000 de euro.

3. Concurs de desen – personaj uman

După finalizarea primului concurs se vor deschide participările pentru încă un concurs de desen, personaj uman. În cazul celui de al doilea tematica va fi tot un copil, de data aceasta bǎiat cu vârsta cuprinsǎ între 8 şi 12 ani. Câştigătorul este ales de către juriu şi va primi un premiu de 1.000 de euro.

4. Concurs de muzică – interpretare cântec tradiţional pentru copii

Concurs de interpretare a unei melodii tradiționale pentru copii – melodia câștigătoare va fi desemnată prin votul online al publicului, va primi un premiu de 1.000 euro și va sta la baza coloanei sonore a unui filmul de scurt metraj.

5. Concurs de desen – personaj zoomorf

Concurs de desen pentru un personaj zoomorf. Desenul câștigător, ales prin votul online al publicului va sta la baza unui personaj al filmului de scurt metraj, fiind animalul de companie al personajului uman câștigător la punctul 2. Premiul concursului este de 1.000 de euro. 

6. Concurs de desen – personaj zoomorf

Desenul trebuie să reprezinte animalul de companie al pesonajului uman de la punctul 3 și va sta la baza modelului unui personaj secundar din filmul de scurt metraj. Câştigătorul va fi desemnat de către un juriu și va primi un premiu de 1.000 de euro.

7. Concurs de muzică – compoziţie cântec pentru copii

Este un concurs de compozitie a unei melodii pentru copii, al cărui câştigător va fi desemnat de către juriu. Melodia va sta la baza piesei principale a filmului de scurt metraj de animaţie. Premiul concursului este de 1.000 de euro. 

8. Joc online pentru stabilirea scenariului unui film de scurt metraj.

Publicului îi va fi prezentat actul întâi al unui scenariu de film de animație în trei acte ale cărui personaje principale sunt bazate pe cei doi copii selectați în urma concursurilor 2 și 3 și a animalelor lor de companie, care vor fi realizate pornind de la desenele câștigătoare de la concursurile 5 și 6. La finalul actului I publicul va putea să aleagă între 3 variante în care povestea poate continua, versiunea aleasă în baza votului online stând la baza dezvoltării scenariului pentru actul II.Similar, la sfârșitul actului II publicul va putea alege între 3 versiuni în care aventura celor 2 personaje poate continua, versiunea cu cele mai multe voturi urmând să stea la baza scenariului pentru actul III. La sfârșitul actului III publicul va putea vota între 3 variante de final al poveștii. 

Acțiunea filmului al cărui scenariu va fi astfel finalizat se va petrece în România şi va descrie relația dintre un băiat/fată membru al majorităţii (român în această primă ediţie a festivalului) şi o fată/băiat aparţinând unei minorităţi (conlocuitoare/emigrant/refugiat în funcție de votul publicului) şi a animalelor lor de companie, a dificultăților întâmpinate de către aceștia din pricina originilor lor precum și modul în care acestea au fost depășite. 

Atât concursurile de desen şi cele de selecţie a muzicii, cât şi jocul online sunt deschise participării internaţionale şi vor fi anunţate pe canalele de media. Înscrierile se vor realiza pe site-ul festivalului printr-un formular predefinit de către organizatori. Selecţia din partea publicului se va face prin vot şi va avea loc tot pe site-ul festivalului. Toate desenele şi melodiile înscrise vor putea fi accesate online pe site-ul festivalului. Voturile vor putea fi urmărite live, în permanenţă.

9. Ateliere pentru liceeni.

Atelierele de prezentare/informare dedicate liceenilor, câte 3 în fiecare reşedinţa de judeţ și 9 în Bucureşti, vor avea în medie câte 24 de participanţi și o durată de 90 de minute. Se vor desfăşura în date diferite, dar cu acelaşi specific. 

Activitatea va avea ca scop facilitarea înţelegerii de către componenţii mediului educaţional a importanţei unui dialog interdisciplinar şi familiarizarea tinerilor cu lumea cinematografiei şi a filmului de animaţie. 

Pentru această activitate ABI-Fundaţie va iniţia un nou parteneriat cu Inspectoratul Şcolar General cu care a dezvoltat şi alte proiecte educaţional – culturale. În prima etapă se va efectua o documentare și consultare cu specialiști din domeniu pentru a putea concretiza elementele componente ale fiecărei arii de cunoaștere. 

Atelierele sunt destinate unui public mai tânăr, ce trebuie să se familiarizeze la un nivel de suprafață cu procesele și pașii ce intră în realizarea unui film de animație. Astfel, pentru ateliere se va redacta o structură în stil program de activități, derulate împreună cu coordonatorii, care să implice practic participanții într-un mod cât mai prietenos, încercând să reducă nevoile de cunoștințe tehnice la un minim. Activitățile vor fi orientate spre principiile de bază ale animației și vor fi mai mult activități de grup, astfel încât să fie asigurat un grad mare de antrenare în activitate și inter-relaționare.

10. Masterclass-uri pentru studenții de la facultățile de profil.

Masterclass-uri (cursuri specializate) vor fi organizate pentru studenţii din facultăţile de profil din România și susţinute de specialişti din domeniu. Vom avea un număr de 3 astfel de cursuri organizate în Bucureşti. 

În cazul masterclass-urilor, publicul țintă este deja cunoscător și prezintă potențial de formare și perfecționare într-o arie mai restrânsă din domeniu. Pentru masterclass-uri, structura va fi mai degrabă în stil de programă analitică, specifică unui program de învățământ, utilizând însă cele mai bune practici din domeniul educației adulte, astfel încât la finalul desfășurării cursurilor participanții să fi dobândit abilități practice. 

Cursurile de specializare vor avea o durată totală de 15 ore pentru fiecare curs şi fiecare curs va fi structurat în 5 şedinţe a câte 3 ore. Fiecare curs se va adresa unei anumite specializări (ex.: modelare, animaţie, rendering, etc.). Numărul maxim de participanţi pentru fiecare curs va fi de 12 persoane.

11. Festivalul Internaţional de Film de Animaţie Bucureşti – ABIFF

Festivalul se va desfăşura în Bucureşti şi va fi multiplicat în reşedinţele de judeţ din România. Astfel, pentru prima ediţie, pe durata a 3 zile, festivalul doreşte să capteze atenţia publicului prin difuzarea a 400 de scurtmetraje de animaţie, majoritar europene.

Festivalul Internaţional de Film „ABIFF” are ca temă definitorie relaţia majoritate – minoritǎţi etnice. Pentru prima ediţie focusul va fi pe România, organizatorii propunându-și ca în fiecare din ediţiile următoare o altă țarǎ europeană să devină ţara principală.

Structura Festivalului ABIFF

Secţiunea „competiţională” – secţiune concurs unde vor fi prezentate toate producţiile selectate de către juriul festivalului în urma înscrierii, având Marele Premiu în valoare de 3.000 de euro.

Secţiunea „tematică” – dedicată relaţiei minoritate-majoritate, își propune să identifice modalităţi inovatoare de rezolvare a posibilelor tensiuni ale relaţiilor majoritate – minoritǎţi, de a putea creşte notorietatea radicalizării segmentelor vulnerabile, de combatere a tendinţelor extremiste, posibilitatea de a prezenta o contranarativă a acestei situații, având premiu în valoare de 1.000 de euro.

Secţiunea „tineri profesionişti” va fi destinată studenților și celor care au absolvit în ultimii 3 ani facultăţi din domeniu; prin intermediul acestei secţiuni speciale a festivalului, dedicată promovării filmelor produse de academiile de profil din lume, studenţilor români şi străini li se oferă posibilitatea să-și promoveze munca, având premiu în valoare de 1.000 de euro.

Secţiunea „debut” va fi destinată celor care sunt la primul scurtmetraj de animaţie indiferent dacă sunt absolvenţi de o facultate de profil sau nu, având premiu în valoare de de 1.000 de euro.

Secţiunea „scenariu” va fi destinată tuturor autorilor, având premiu în valoare de 1.000 de euro.

În urma vizionării filmelor de animaţie, vor fi realizate sesiuni de întrebări și răspunsuri. După fiecare zi de proiecţie se vor înregistra întrebări de la spectatorii din fiecare oraş. Întrebările vor fi centralizate şi transmise celor vizaţi din echipele care au participat la realizarea filmelor prezentate/juriului/echipei festivalului etc.. Aceştia vor trimite înregistrări video cu răspunsurile lor, înregistrări ce vor fi centralizate şi montate, rezultând un film tip conferinţă de presă a evenimentului. Filmul va fi difuzat online pe site-ul festivalului şi pe alte canale multimedia.

Prin organizarea de evenimente conexe se vizează facilitarea dialogului şi crearea unor punţi între creatori, regizori, actori, directori de festival, producători, distribuitori, critici şi publicul larg.

Suplimentar, considerăm că este un demers important în deschiderea, educarea și familiarizarea publicului larg cu acest vast domeniu care este cinematografia şi în special filmul de animație românesc şi european.

Proiectul Festivalul Internațional de Film de Animație București – ABIFF – cod CALL02-143 finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, în cadrul Programului RO-CULTURA, prin contractul de finanțare nr. RO-CULTURA – A2-12/2020/ doreşte să capteze atenția publicului prin difuzarea a 400 de scurtmetraje de animație, producții majoritar europene. Proiectul ABIFF, având ca beneficiar pe ABI Fundație, are o valoare totală de 943.800 de lei, din care finanțare nerambursabilă de 849.420 de lei și se derulează de la 01.05.2020 până la 30.10.2021.

Despre finanțator

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu € 3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.ro-cultura.ro.9