ABIFF

Masterclass 3

Masterclass-uri (cursuri specializate) vor fi organizate pentru studenţii din facultăţile de profil din România și susţinute de specialişti din domeniu. Vom avea un număr de 3 astfel de cursuri organizate în Bucureşti.

În cazul master class-urilor, publicul țintă este deja cunoscător și prezintă potențial de formare și perfecționare într-o arie mai restrânsă din domeniu. Pentru masterclass-uri, structura va fi mai degrabă în stil de programă analitică, specifică unui program de învățământ, utilizând însă cele mai bune practici din domeniul educației adulte, astfel încât la finalul desfășurării cursurilor participanții să fi dobândit abilități practice.

Cursurile de specializare vor avea o durată totală de 15 ore pentru fiecare curs şi fiecare curs va fi structurat în 5 şedinţe de câte 3 ore. Fiecare curs se va adresa unei anumite specializări (ex.: modelare, animaţie, rendering). Numărul maxim de participanţi pentru fiecare curs va fi de 12 persoane.

Temele fiecǎrui Masterclass vor fi anunţate în timp util.