Politica de confidențialitate a datelor

ABI-Fundaţie prelucreazǎ o serie de date cu caracter personal ale utilizatorilor paginilor web www.abi-f.ro şi www.abiff.ro indiferent dacǎ sunt sau nu înregistraţi, atunci când utilizeazǎ site-urile şi/sau orice serviciu oferit de ABI-Fundaţie

Politica de confidenţialitate aratǎ ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt utilizate, care sunt opţiunile utilizatorului în legǎturǎ cu aceste prelucrǎri şi modul în care ABI-Fundaţie va respecta drepturile pe care le aveţi în calitate de persoanǎ vizatǎ în conformitate cu normele legale privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation („GDPR”). 

ÎNAINTE DE A UTILIZAREA PAGINILOR WWW.ABI-F.RO şi WWW.ABIFF.RO SAU ACCESAREA ORICǍRUI SERVICIU FURNIZAT ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTEA, VĂ RECOMANDĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ NOTĂ DE INFORMARE.

1. CINE SUNTEM NOI

ABI-Fundaţie, cu sediul în România, Bucureşti, str. Pictor Arthur Verona nr. 21, Sector 1, Ap.1 este o organizatie non-guvernamentalǎ, non-profit ce va operatora datele cu caracter personal, conform legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal inclusiv GDPR, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal ale utilizatorilor paginilor web www.abi-f.ro şi www.abiff.ro colectate şi prelucrate prin intermediul site-urilor şi/sau în contextul serviciilor oferite prin intermediul sau în legǎturǎ cu acestea. Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal ne puteţi contacta folosind urmǎtoarele date:

Adresǎ: str. Pictor Arthur Verona nr. 21, Sector 1, Bucureşti, România. 

Email: contact@abi-f.ro

2. CE DATE PRELUCRǍM

2.1. Datele cu Caracter Personal pe care ni le furnizați în mod direct

a) Pentru a utiliza anumite servicii oferite de noi sau pentru a utiliza toate funcțiile paginilor web este posibil sǎ fie necesar să ne furnizați o serie de date cum ar fi: nume, prenume, adresa de email, adresa de domiciliu, parola aferentă contului de Utilizator, date de conținut, date cu privire la serviciile utilizate de la noi;

b) Atunci când utilizați canalele de comunicare prin Paginile Web/ alte canale de comunicare ale ABI-Fundaţie, puteți să ne furnizați o serie de date pentru a vă putea contacta sau pentru a vă răspunde solicitărilor dumneavoastrǎ, cum ar fi: nume, prenume, adresă de e-mail, numǎr de telefon, denumirea societǎţii în numele cǎreia acţionaţi ca persoanǎ de contact, orice alte informații pe care ni le furnizați atunci când ne contactați;

c)  Datele pe care ni le furnizați pentru a vă înscrie când participați la concursurile și loteriile noastre (pe lângă datele pe care le avem cu privire la dvs. în calitate de Utilizatori);

d) Dacă utilizați paginile ABI-Fundaţie de pe platformele de socializare (ex.: Facebook),  atât noi cât și operatorii acelor platforme de socializare putem să accesăm și sǎ prelucrăm o serie de informații despre dumneavoastrǎ. Informații suplimentare în legătură cu prelucrările efectuate prin platformele de socializare pe care le utilizăm sunt incluse în Secțiunea 3 de mai jos.

2.2. Date cu Caracter Personal colectate sau generate de noi ca urmarea a interacțiunii cu dumneavoastrǎ.

 Utilizăm module cookie și tehnologii similare care permit colectarea datelor în legătură cu modul de utilizare a Site-ului nostru. Modul în care utilizăm aceste tehnologii sunt descrise în Politica privind Cookies și Tehnologii similare.

3. DE CE PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

3.1. Prelucrăm datele cu caracter personal pentru atingerea scopului şi obiectivelor noastre. Site-urile pot fi accesate fără a avea un cont de Utilizator, însă anumite tipuri de servicii/funcții ale acestora pot fi oferite doar dacă Utilizatorii își creează un cont de Utilizator.

3.2. Prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru a organiza în mod optim și pentru a eficientiza activitatea ABI-Fundaţie.

Temeiul legal este interesul nostru legitim de a asigura furnizarea unor servicii de calitate utilizatorilor noștri.

3.3. Dorim să vă informăm în legătură cu noile proiecte sau servicii oferite de ABI-Fundaţie, sǎ vă lansǎm invitații de a participa la concursuri, campanii promoționale, la sondaje, să vă transmitem materiale promoționale sau sǎ răspundeţi la chestionare și sǎ vă comunicǎm alte informații similare care considerăm că pot fi de interes pentru dumneavoastrǎ, inclusiv, dacă sunteți de acord, prin transmiterea de materiale promoționale/comunicări de marketing privind produsele/serviciile partenerilor noştri.

Temeiul legal este consimțământul dumneavoastrǎ. Vă puteți oricând dezabona de la aceste comunicări prin acţionarea comenzii „Dezabonare” din orice comunicare transmisă prin mijloace automate. Utilizatorii care au un cont de utilizator pe Site-ul nostru pot să se dezaboneze de la comunicările noastre comerciale accesând secțiunile dedicate din interfața aferentă contului de Utilizator. De asemenea, vă puteți oricând opune prelucrării contactându-ne utilizând oricare dintre datele noastre de contact. Dacă nu vă dați acordul sau, după caz, vă opuneți prelucrării în orice fel, nu veți mai beneficia de anunțuri privind activitǎţile noastre sau ale partenerilor noştri.

3.4. Organizarea de concursuri și promoții

Dacă doriţi şi sunteți de acord, puteți participa la concursurile și loteriile organizate de noi și/sau partenerii noștri.

De asemenea, atunci când organizăm concursuri, avem interesul legitim să prelucrăm date pentru efectuarea formalităților aferente pentru acordarea premiilor revendicate de câștigători, soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea campaniilor și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor regulamentului, investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări.

3.5. Funcționarea sistemelor IT, securitatea sistemelor și prevenirea abuzurilor

Atunci când utilizați sau accesați paginile web sistemele noastre colectează în mod automat o serie de date (cum ar fi adresa de IP furnizată de furnizorul dvs. de servicii de internet, data și ora accesării sau logării în sistem, sistemul de operare utilizat, tipul browserului folosit) care sunt utilizate pentru a preveni și investiga eventualele abuzuri şi/sau fraude în utilizarea sistemelor noastre IT  şi/sau serviciilor furnizate de noi, precum și pentru a asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre IT.

3.6. Analize și statistici privind funcționarea site-urilor, cookies și tehnologii similare 

Putem folosi datele cu caracter personal pe care le furnizează Utilizatorii paginilor web pentru scopul efectuării unor analize și statistici privind funcționarea acestora și a preferințelor vizitatorilor / utilizatorilor. Analizele și statisticile pe care le facem ne ajută să înțelegem mai bine cum am putea să îmbunătățim funcționalitățile site-urilor.

Aceste analize sunt efectuate prin intermediul cookies sau a tehnologiilor similare. Pentru detalii cu privire la aceste tehnologii, vă rugăm să consultați Politica privind Cookies și Tehnologii Similare

Atunci când utilizăm cookies și tehnologiile similare ne întemeiem prelucrarea fie pe interesul nostru legitim în a ne optimiza activitatea/serviciile, fie pe baza consimțământului dumneavoastrǎ, în funcție de tipul de tehnologie utilizat.

3.7. Utilizarea și interacțiunea dvs. cu canalele de „social media” pe care le utilizăm în activitatea noastră

ABI-Fundaţie utilizează pagini de social media, în conformitate cu termenii și condițiile stabilite de operatorii respectivelor platforme de socializare.

Atunci când acesați sau utilizați una dintre paginile noastre de pe platformele de socializare, putem să prelucrăm datele dvs. după cum urmează:

a) Utilizarea funcțiilor de comentarii, mesaj sau chat sau utilizarea butonului Like

Ne puteți scrie sau contacta utilizând funcția de comment, mesaj sau chat disponibilă pe pagina noastră de pe platformele de socializare. Aceste informații împreună cu datele dvs. de identificare publice pe platforma de socializare vor fi utilizate pentru a vă răspunde sau a interacționa cu dumneavoastrǎ.

Orice persoană care dă click pe butonul „Like” transmite această informație către furnizorul platformei de socializare, care la rândul său ne transmite această informație (cu privire la interacțiunea dumneavoastrǎ) împreună cu numele dumneavoastrǎ public în platforma de socializare împreună cu alte informații statistice cu privire la alți utilizatori (cum ar fi informații cu privire la structura de vârstă a utilizatorilor, localizarea aproximativă a utilizatorilor, sexul, limba și activitatea acestora).

Prelucrăm aceste date pe baza interesului nostru legitim de a interacționa cu utilizatorii / vizitatorii platformelor de socializare și de a cunoaște mai bine persoanele care interacționează cu paginile noastre. Considerăm că această prelucrare este efectuată fără a fi depășit drepturile și interesele dumneavoastrǎ fundamentale, întrucât prelucrarea se înscrie în limitele normale ale unei interacțiuni pe platforme de acest gen între utilizatori persoane fizice și utilizatorii persoane juridice sau profesioniști.

b) Administrarea paginilor noastre de pe platformele de socializare

În general, platformele de socializare oferă utilizatorilor (societăți sau profesioniști) care își creează pagini de social media și o serie de instrumente de măsurare a activității pe paginile respective (așa numitele social media management tools) care înregistrează toate interacțiunile dumneavoastrǎ cu noi cum ar fi (comentarii, Like-uri, postări, mesaje, informații cu privire la vizualizarea postărilor noastre și alte interacțiuni). Aceste instrumente ne ajută să analizăm și să evaluăm bazându-ne pe informațiile statistice modul în care utilizatorii interacționează cu paginile noastre de pe platformele de socializare.

Prelucrăm aceste date pe baza interesului nostru legitim de a interacționa cu utilizatorii / vizitatorii platformelor de socializare și de a cunoaște mai bine persoanele care interacționează cu paginile noastre. Considerăm că această prelucrare este efectuată fără a fi depășită de drepturile și interesele dvs. fundamentale, întrucât prelucrarea se bazează se înscrie în limitele normale ale unei interacțiuni pe platforme de acest gen între utilizatori persoane fizice și acestea și utilizatorii persoane juridice sau profesioniști.  În plus, de cele mai multe ori, analizele sunt efectuate pe baza informațiilor statistice și agregate furnizate de operatorii de platforme.

c) Prelucrarea datelor în calitate de operator asociat cu Facebook pentru serviciul Facebook Insights

 În conformiate cu decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza (C-210/16 – Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein) administratorul unei pagini pentru fani găzduite pe o rețea socială este considerat operator asociat cu un furnizor al serviciului rețelei sociale pentru o serie de prelucrări efectuate în contextul utilizării de către administrator a funcționalităților paginii pentru fani.

În calitate de simpli utilizatori ai platformei oferite de Facebook, primim doar informații statistice/ anonimizate și, ca atare, nu controlăm modul în care Facebook prelucrează datele.

Ca atare, această notă de informare se bazează pe informațiile pe care ni le-a pus la dispoziție Facebook în legătură cu această prelucrare în vederea conformării cu jurisprudența jurisprudența CJUE amintită mai sus. Esența acordului dintre Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda) și organizaţia noastră, în calitate de administrator de pagină, este prezentată aici:

https://ro-ro.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Pentru paginile de rețea socială, Facebook furnizează statistici administratorilor paginilor, ajutându-i să înțeleagă tipurile de acțiuni pe care le realizează persoanele pe respectivele pagini („Statisticile Paginii”).  Atunci când vizitați sau interacționați cu paginile noastre de Facebook, este posibil să fie colectate și utilizate următoarele informații pentru crearea Statisticilor Paginii:  vizualizarea paginii sau a unei postări, ori a unui clip video de pe pagină; urmărirea și anularea urmării paginii (follow / stop following); recomandarea paginii într-o postare sau comentariu etc. Informații detaliate cu privire la Facebook Insight sunt disponibile aici:

https://ro-ro.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

ATUNCI CÂND UTILIZAȚI SERVICIILE OFERITE DE OPERATORII PLATFORMELOR DE SOCIALIZARE, ACEȘTI OPERATORI POT PRELUCRA ȘI ALTE DATE DESPRE DUMNEAVOASTRǍ SAU PRELUCRA DATELE DUMNEAVOASTRǍ ȘI ÎN ALTE SCOPURI. SOCIETATEA NOASTRĂ ÎN CALITATE DE UTILIZATOR AL PLATFORMELOR RESPECTIVE NU ARE UN CONTROL CU PRIVIRE LA MODUL ÎN CARE ACEȘTI OPERATORI PRELUCREAZĂ DATELE.

PENTRU MAI MULTE DETALII CU PRIVIRE LA MODUL ÎN CARE ACEȘTIA PRELUCREAZĂ DATELE DVS. ȘI MODUL ÎN CARE VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE FAȚĂ DE ACEȘTIA VĂ RUGĂM SǍ ACCESAȚI, PENTRU FACEBOOK: https://ro-ro.facebook.com/about/privacy/update

3.8. Conformarea cu obligațiile legale

Prelucrarea datelor dumneavoastrǎ cu caracter personal poate fi necesară și pentru a ne îndeplini obligațiile legale ce ne revin conform dreptului național sau al Uniunii Europene, cum ar fi:

a) respectarea obligațiilor specifice ce ne revin în conformitate cu legislația financiar-fiscalǎ;

b) respectarea cerințelor ce țin de arhivarea documentelor (inclusiv a documentelor-financiar fiscale);

c) operațiuni referitoare la facturare;

d) publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate în loteriile promoționale.

3.9. Apărarea drepturilor și intereselor noastre în proceduri juridicare sau administrative

ABI-Fundaţie poate prelucra datele dumneavoastrǎ cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată.

4. CUI DEZVĂLUIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Putem dezvălui Datele dvs. cu Caracter Personal către:

a) Furnizorii de servicii de comunicații electronice – cum ar fi societăți care prestează pentru noi servicii e-mail în legătură cu diverse aspecte funcționale legate de Serviciile furnizate de ABI-Fundaţie;

b) Furnizorii de cookies și tehnologii similare, conform celor descrise în Politica privind Cookies și Tehnologii Similare;

c) Împuterniciților noștri care ne ajută în gestionarea paginilor web sau ne acordă servicii de stocare a datelor;

d) Autoritățile publice, în condițiile legii.

5. DURATA PĂSTRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Păstrăm Datele dumneavoastrǎ cu Caracter Personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Precizăm mai jos câteva reguli utilizate privind determinarea termenelor de păstrare a Datelor cu Caracter Personal:

a) În general, datele Utilizatorilor care au un cont activ sunt păstrate atât timp cât contul este în vigoare. Ulterior, datele aferente conturilor de Utilizator vor putea fi păstrate pentru o perioadă suplimentară egală cu durata termenului de prescripție pentru răspunderea civilă;

b) Anumite date cu caracter personal ale Utilizatorilor care au achiziționat produse, servicii sau au participat la concursurile noastre pot fi păstrate pe întreaga perioadă prevăzută de lege pentru activitatea de arhivare și păstrare a documentelor financiar-contabile;

c) Datele cu caracter personal ale persoanelor înscrise în baza noastră de marketing vor fi păstrate până la exercitarea dreptului de retragere a consimțământului, respectiv până la exercitarea dreptului de opoziție.

d) Datele aferente cookie-urilor şi tehnologiilor similare sunt păstrate conform termenelor specifice setate pentru respectivele tehnologii, termenul de stocare putând fi între durata sesiunii de navigare și o durată de până la 2 ani.

6. CE DREPTURI AVEŢI ÎN CALITATE DE PERSOANǍ VIZATǍ

Conform legii, vǎ sunt recunoscute urmǎtoarele drepturi în calitate de persoanǎ vizatǎ:

a) Dreptul de acces – puteti obţine de la noi confirmarea cǎ prelucrǎm datele dumneavoastrǎ personale, precum şi informaţii privind specificul prelucrǎrii;

b) Dreptul la rectificare – puteţi sǎ ne solicitaţi sǎ modificǎm datele dumneavoastrǎ personale incorecte sau, dupǎ caz, completarea datelor care sunt incomplete;

c) Dreptul la ştergere – puteţi solicita ştergerea datelor personale atunci când:

– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat şi le prelucrǎm;

– v-aţi retras consimţǎmântul pentru prelucrarea datelor şi noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale;

– datele sunt prelucrate contrar legii; 

– datele trebuie şterse conform legislaţiei relevante.

d) Retragerea consimţǎmântului şi dreptul de opoziţie – puteţi sǎ vǎ retrageţi oricând consimţǎmântul cu privire la prelucrarea datelor pe bazǎ de consimţǎmânt. De asemenea vǎ puteţi opune oricând prelucrǎrilor pentru scop de marketing, inclusiv profilǎrilor efectuate în acest scop, precum şi prelucrǎrilor bazate pe interesul legitim al ABI-Fundaţie, din motive care ţin de situaţia dumneavoastrǎ specificǎ.

e) Restricţionare – în anumite condiţii puteţi solicita restricţionarea prelucrǎrii datelor dumneavoastrǎ personale

f) Dreptul la portabilitatea datelor – în mǎsura în care prelucrǎm datele prin mijloace automate, puteţi sǎ ne solicitaţi, în condiţiile legii, sǎ furnizǎm datele dumneavoastrǎ într-o formǎ structuratǎ, utilizatǎ frecvent şi care poate fi cititǎ în mod automat.  Dacǎ ne solicitaţi acest lucru, putem sǎ transmitem datele dumneavoastrǎ unei alte entitǎţi, dacǎ este posibil din punct de vedere tehnic.

g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere – aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrǎrii datelor în cazul în care consideraţi cǎ v-au fost încalcate drepturile: Autoritatea Naţionalǎ pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucureşti, România anspdcp@dataprotection.ro

PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR DE LA PUNCTELE A) – F) MENŢIONATE MAI SUS, NE PUTEŢI CONTACTA UTILIZÂND DATELE DE CONTACT PE CARE LE REGǍSIŢI ÎN SECTIUNEA 1.